Ocena zgodności aspektów środowiskowych z wymaganiami prawnymi

Kolejny wpis z cyklu odpowiedzi na pytania czytelników. Tym razem odpowiadałem samodzielnie :).

Mam pewną wątpliwość, czy okresowa ocena zgodności aspektów środowiskowych z wymaganiami prawnymi i innymi powinna odbywać się w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych aspektów czy do znaczących aspektów środowiskowych? […] firma certyfikująca uznała, że taka ocena powinna odbywać się w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych w firmie aspektów i sformowała niezgodność. Ja sądzę, że okresowa ocena zgodności powinna odbywać się w stosunku do znaczących aspektów.

Przyznam że ISO 14001 nie jest moją mocną stroną, ale…
z mojego punktu widzenia audytor

miał rację. Proszę spojrzeć na punkt 4.3.2 normy PN-EN ISO 14001:2005.

Mówi on o wymaganiach prawnych w odniesieniu do aspektów środowiskowych bez rozróżnienia , czy są to aspekty znaczące czy nie.
Wychodząc poza zapisy normy i kierując się tylko zdrowym rozsądkiem – organizacja funkcjonująca w konkretnym otoczeniu prawnym, musi zapewnić, że funkcjonuje zgodnie z nim w całym zakresie swojej działalności

Proszę sobie wyobrazić (choć nie życzę oczywiście) złamanie prawa, które nastąpiłoby w odniesieniu do aspektu, którego nie uznano za znaczący. Sądowi czy urzędnikowi nie powiemy “to nie był aspekt znaczący” ;).
Organizacja musi działać zgodnie z prawem, więc musi znać jego wymagania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
Diagram Ishikawy

Założenia diagramu (wykresu) Kaoru Ishikawa opublikował w 1962 roku, będąc profesorem Uniwersytetu Tokijskiego. Ten diagram nazywa się także wykresem przyczynowo‑skutkowym,...

Zamknij