O ISO 9001 po ludzku – recenzja

Chwytając do ręki większość książek dotyczących ISO 9001, mam wrażenie jakbym czytał… normę ISO 9001. A co za tym idzie, mam poczucie wyrzuconych w błoto pieniędzy. Wyobrażam sobie, jak zniechęcone muszą być osoby, które szukają wyjaśnienie spraw podstawowych, w sposób przystępny. Niełatwo znaleźć im taką publikację. Tym milsze zaskoczenie po lekturze tej książki.

Wspólne procedury w zintegrowanym systemie zarządzania

Jedną z niepodważalnych zalet zintegrowanego systemu zarządzania jest ujednolicenie dokumentacji. Normy ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 (lub PN-N-18001:2004) posiadają wspólne wymagania co do udokumentowania niektórych procedur.

Wspólne procedury

Do wspólnych procedur dla systemu jakości, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczmy:

Zalety zintegrowanego systemu zarządzania

Podstawowym celem integracji systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 z systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną (PN-N 18001 lub OHSAS 18001) jest osiągnięcie jak największej efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania systemu zarządzania.

Jakie korzyści przynosi integracja systemów zarządzania

Zalety zintegrowanego systemu zarządzania w stosunku do równolegle istniejących systemów to miedzy innymi:

TS 16949, czyli ISO 9001 “na dopingu”

Czym jest TS 16949

ISO/TS 16949:2002 to specyfikacja techniczna, stworzona by ujednolicić wymagania jakościowe dla branży motoryzacyjnej. Producenci samochodów narzucali swoim dostawcą wiele wymagań, często różnych. Stwarzało to konieczność stosowania różnych norm jakościowych, w zależności od wymagań klienta. Powodowało to generowanie niepotrzebnych kosztów. Stworzenie jednej normy motoryzacyjnej i uzyskanie kompromisu miedzy producentami stało się więc koniecznością.

Wymagania TS 16949

Podstawą TS 16949 jest norma ISO 9001.

Zasady na jakich powinien opierać się audit

Każdy audit musi podlegać pewnym zasadom. Niezależnie czy jest to audit pierwszej, drugiej, czy trzeciej strony. Nieistotne, czy auditowany jest system zarządzania jakością, środowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy może jeszcze inny. Jest kilka zasad, które należy zachować.

Jak czytać normy ISO?

Czy wiesz ile wymagań zawiera w sobie norma ISO 9001:2000?
Nie będę zmuszał Cię do liczeni i podpowiem.

Jest ich dokładnie 364.

Wiele osób, które zajmują się ISO 9001 w firmach, nie potrafi czytać tych wymagań, interpretować i odnajdywać ich. Stąd wynika bardzo wiele problemów. Niezauważane wymagania nie są spełnione i system zarządzania nie jest zgodny z normą.

Zobacz teraz jak powinno się czytać normę, by dostrzegać wszystkie jej wymagania.